چطور به انگلیسی بشماریم؟! (بدون حفظ کردن همه ی اعداد)

چطوری به زبان انگلیسی بشماریم

به سادگی یک ، دو ، سه ! (مثل آب خوردن) شاید قبلا این اصطلاح انگلیسی را شنیده باشید ساده! سریع! بدون مشکل!‌ ولی وقتی موضوع شمردن به زبان انگلیسی باشد، معمولا مشکل یک ، دو سه نیست. هزار و دویست و سی و سه و نیم چه‌طور شمارش کنیم؟ خُب … داره پیچیده میشه یاد گرفتن شمارش به انگلیسی می توان برای زبان آموزان مشکل باشد ، مخصوصاً وقتی اعداد بزرگ باشند ، مسئله می تواند خیلی بغرنج شود

ادامه مقاله

Sliding Sidebar