نوشته مجله اکوموتیو در مورد تیم تیکا

در مطلب پیش رو نوشته ی مجله اکوموتیو را در مورد تیم تیکا با سر مقاله تیکا پل ارتباطی بین زبان آموز و مدرس خواهیم خواند. آموزش زبان یکی از نیازهایی است که به دلیل ضعف مدارس و دانشگاه در برآورده کردن آن، همیشه بازار گسترده‌ای داشته است. بازاری که بستر فعالیت موسسه‌ها و معلمین خصوصی را ایجاد کرده است. تسهیل‌گری در این فضا نظیر راه‌اندازی پلتفرم‌هایی برای ارتباط مدرسین و زبان‌آموزان و همچنین ایده‌ی آموزش مجازی از رایج‌ترین اقداماتی

ادامه مقاله

Sliding Sidebar