چطور به انگلیسی بشماریم؟! (بدون حفظ کردن همه ی اعداد)

چطوری به زبان انگلیسی بشماریم

به سادگی یک ، دو ، سه ! (مثل آب خوردن)

شاید قبلا این اصطلاح انگلیسی را شنیده باشید

ساده! سریع! بدون مشکل!‌

ولی وقتی موضوع شمردن به زبان انگلیسی باشد، معمولا مشکل یک ، دو سه نیست.

هزار و دویست و سی و سه و نیم چه‌طور شمارش کنیم؟

خُب … داره پیچیده میشه

یاد گرفتن شمارش به انگلیسی می توان برای زبان آموزان مشکل باشد ، مخصوصاً وقتی اعداد بزرگ باشند ، مسئله می تواند خیلی بغرنج شود ضمناً انگلیسی زبانان مناطق مختلف بعضی اعداد را کاملاً متفاوت تلفظ می کنند.

اگر دارید دنبال این می گردید که به سادگی به انگلیسی بشمرید ، با ما همراه باشید تا در این نوشته با چند الگویی که به شما کمک می کند هر عددی – حتی اعداد بزرگ و پیچیده – را بی نقص بگویید.

شمردن به همراه فهمیدن ، یعنی چی؟

می دانیم که برای حفظ اطلاعات در بلند مدت ، باید کاری بیش از حفظ کردن انجام دهید . لازم است اطلاعات را به طور دقیق درک کنید و بفهمید.

چطوری به انگلیسی  راحت بشماریم؟

ابتدا ، مثل ریاضی، شما می توانید الگوهایی که یادگیری دنباله های اعداد به انگلیسی را ساده تر می کند، شناسایی کنید.

الگو ها به کارتان معنی و نظم می بخشند تا فقط کورکورانه به حفظ کردن نپردازید. در این مقاله ما توجه شما را به چند الگوی شمارشی جلب می کنیم.

دوماً ، آگاه باشید که مثل اکثر کلمات انگلیسی اعداد هم توسط افراد متفاوت به شکل های متفاوتی تلفظ می شوند. وقتی کسی عددی را به روشی متفاوت از چیزی که شما بخاطر سپردید تلفظ می کند ، مضطرب نشوید.

مردم ممکن است به دلایل فرهنگی یا بومی زنجیره ای از اعداد را متفاوت بخوانند، برای مثال انگلیسی آمریکایی در مقابل انگلیسی بریتانیایی ، سعی کنید این گوناگونی ها را با روی باز بپذیرید و شاید حتی چندتایی از روش های جدید شمارش را بردارید.

ترفند های برای یادگیری سریع شمارش انگلیسی

هنگام یادگیری اعدادباید  از اشیاء بصری استفاده کنید و یا حواستان را درگیر کنید، می پرسید چطور؟

با درگیر کردن حواس پنج گانتان(بینایی، شنیداری، بویایی، چشایی،لامسه) می توانید یادگیری خود را ارتقا دهید.

درگیر کردن حواس به هنگام یادگیری انگلیسی به خفظ کردن بهتر کلمات جدید کمک می کند.

وقتی در لحظه به اطرافتون توجه می کنید، مغزتان وادار به توجه به لحظه‌‌ی حال می شود ؛ پس اطلاعات جدید را فرا می گیرد . همچنین به شما این قابلیت را می دهد تا میان موارد واقعی فیزیکی و کلمات انتزاعی عددی روابطی پیدا کنید.

شمارش از 0 تا 20

این اعداد اصلی در زندگی روزانه بیشتر استفاده می شوند . به علاوه اینکه همان طور که که جلوتر در این مقاله خواهید دید اسم بیشتر اعداد اصلی بزرگترهم بر پایه این اعداد می باشد.

نکته ای درباره ی “0” صفر ، اولین عدد در لیست زیر: این عدد می تواند به روش های گوناگونی گفته شود : Zero ,Oh,Nought,Nil البته Zero رایج ترین نوع استفاده از آن است.

“Oh” بعضی مواقع در خواندن دنباله ای عداد استفاده می شود. برای مثال اتاق 801 در یک هتل این طور خوانده می شود “eight-oh-one”

“Nought” فقط در انگلیسی بریتانیایی هنگام بیان اعشار پیدا می شود. برای مثال درصد 0.05 %  این طور خوانده می شود “nought point nought percent”

در ضمن “ill”  معمولاً برای بیان نتیجه مسابقه میان دو رقیب استفاده می شود. برای مثال نتیجه بازی فوتبال 2-0 می تواند به طور “two-nill” خوانده شود.

صفر Zero,Oh,Nought,Nil 0
یک One 1
دو Two 2
سه Three 3
چهار Four 4
پنج Five 5
شش Six 6
هفت Seven 7
هشت Eight 8
نه Nine 9
ده Ten 10
یازده Eleven 11
دوازده Twelve 12
سیزده Thirteen 13
چهارده Fourteen 14
پانزده Fifteen 15
شانزده Sixteen 16
هفتده Seventeen 17
هجده Eighteen 18
نوزده Ninteen 19
بیست Twenty 20

شمارش ده ها (دهگان ها)

اعدادی که در دسته ده ها محسوب می شوند (20,30,40,50,60,70,80,90) همواره به حروف “ty” ختم می شوند (خوانده می شود tee/ تی )

برای مثال :

بیست Twenty 20
سی Thirty 30
چهل

(توجه کنید به صورت Fourty نوشته نمی شود)

Forty 40
پنجاه Fifty 50
شصت Sixty 60
هفتاد Seventy 70
هشتاد Eighty 80
نود Ninety 90

شمارش هر عدد دو رقمی

اعداد دو رقمی از 10 تا 99 هستند (به عبارت دیگر اعدادی که از دو رقم تشکیل شده اند)

اگر می دانید چه طور تا 20 و ده ها را بشمارید به همین ترتیب می توانید سایر اعداد دو رقمی را هم بشمارید. تنها کاری که لازم است انجام دهید ،ترکیب لغات است.

به سادگی رقم اول را مثل “ده ها” بشمارید سپس رقم دوم را بگوئید.

برای مثال عدد 76 به این صورت خوانده می شود Seventy-Six / هفتاد وشش (نه به صورت Seven-Six یا Seven-Sixsty)

مثال های بیشتری را در این نوشته از تیکا بررسی می کنیم:

چهل و دو Forty-Two 42
هشتاد و یک Eighty-One 81
بیست و نه Twenty-Two 29
شصت و هفت Sixty-Seven 67
پنجاه و شش Fifty-Six 56
سی و سه Thirty-Three 33

شمارش صد تایی و هزارتایی

توجه کنید که هر سه رقم به وسیله یک ویرگول از هم جدا شده اند:

صد One hundred 100
هزار One thousand 1.000
ده هزار Ten thousand 10.0000
صد هزار One hundred thousand 100.000
یک میلیون One million 1.000.000

شمارش اعداد بزرگتر پیچیده

از اعداد بزرگ نترسید . همه‌ی کاری که باید بکنید ترکیب کردن لغات است . فقط سعی کنید اعداد بزرگ را به مفاهیم کوچک قابل خواندن بشکنید.

صد و سی و چهار One hundred and thirty-four 134
هشتصد و سی و یک Eight hundred and thirty-one 831
هزار و دویست و یازده One thousand,two hundred and eleven 1,211
چهار هزار و پانصد و شصت و سه Four thousand, five hundred and sixty-three 4,563
صد و سی و یک هزار و ششصد One hundred and thirty-one thousand, six hundred 131,600
نهصد و سه هزار هفتصد و بیست و دو Nine hundred and three thousand,seven hundred and twenty-two 903,722

اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی

اکنون که شمارش اعداد اصلی را یاد گرفتید وقت یاد گرفتن اعداد ترتیبی است . اعداد ترتیبی جایگاه یک چیز را در دنباله نشان می دهند.

 

شمارش اعداد در زبان انگلیسی

طلا، نقره، برنز !

شما فقط باید اول اعداد ترتیبی را به خاطر بسپارید زیرا بقیه آنها ساده هستند!

شاید قبلاً اینها را در رقابت های ورزشی مثل المپیک شنیده باشید . نفر اول طلا ، نفر دوم نقره  و نفر سوم مدال برنز برنده می شود.

اول،اولین(عدد  یک  دنباله) 1st=First
Jimmy was the best artist in the art competition to day. He won first prize!
جیمی بهترین هنرمند مسابقه ی هنر امروز بود . او جایزه اول را برد.
،دومین(عدد  دو  دنباله) 2nd=second
Tom came to school early today. He was the second atudent arrive.
امروز تام زود به مدرسه آمد . او دومین دانش آموزی بود که رسید
سوم،سومین(عدد  سه دنباله) 3rd=third
You were the third person to comment on my facebook post. My parents cimented befor you.
تو سومین نفری بودی که زیر پست فیس بوکم کامنت گذاشت . والدینم قبل از تو کامنت گذاشته بودند/
چهارم،چهارمین (عدد چهار دنباله) 4th=fourth
I am the fourth child in the family. So eveyone treats me like a body.
من فرزند چهارم خانواده هستم . به همین دلیل همه با من مثل یک بچه رفتار می کنند.

شمارش هر عدد ترتیبی

اکنون می توانید با پیروی از این قوانین هر عدد اصلی را به یک عدد ترتیبی تبدیل کنید:

  • هر عددی که به رقم 1 (یک) ختم می شود در آخر خود پسوند “st”  می گیرد.
  • هر عددی که به رقم2 (دو) ختم می شود در آخر خود پسوند “nd”  می گیرد.
  • هر عددی که به رقم3 (سه) ختم می شود در آخر خود پسوند “rd”  می گیرد.
  • هر عددی که به رقم4 (چهار) ختم می شود در آخر خود پسوند “th”  می گیرد.

مثال:

صد و یکم / یکمین One hundred and first 101st
چهل و دوم / دومین Forty-second 42nd
سی و سوم / سومین Thirty-third 33rd
هفتاد و چهارم / چهارمین Seventy-fourth 74th

 

تنها استثنا در میان اعداد 11 و 12 و 13 هستند. این اعداد ترتیبی به “th” ختم می شوند.

یازدهم / یازدهمین Eleventh 11th
دوازدهم / دوازدهمین Twelfth 12th
سیزدهم / سیزدهمین Thirteenth 13th

کسر ها

شما احتمالا کسر ها را از کلاس ریاضی به خاطر دارید . از لحاظ عددی، کسرها دو عدد هستند که به وسیله ی یک حط و یا نشان از هم جدا شده اند مثل : “1/3” . ولی این اعداد را چطور می توان به انگلیسی گفت؟

صورت کسر (عدد بالای خط کسری) باید به صورت اعداد اصلی و مخرج کسر (عدد پائین خط کسری) باید به صورت اعداد ترتیبی خوانده شود.

اگر صورت کسر یک باشد باید مخرج کسر را به حالت مفرد به کار ببرید.

یک سوم One third 1/3
دو سوم Two third 2/3
یک صدم One one hundred 1/100
دوازده شانزدهم Twelve sixteenth 12/16
یک ربع One quarter ¼
دو ربع Two quarter 2/4
سه ربع Three quarter ¾

همچنین گفتن”یک چهارم / one fourth  ” ، ” دو چهارم / two fourth ”  ، ” سه چهارم / three fourth “هم قابل قبول است.

تفاوت های منطقه ای در شمارش انگلیسی

همان طور که فرهنگ های مختلف ، کلمات عامیانه ی متفاوتی دارند، راه های زیادی نیز برای خواندن یک دنباله ی طولانی از اعداد بسته به موقعیت مکانی شما وجود دارد .

برای مثال این فیلم از Numberphile از مشکلاتی که یک آمریکائی که در انگلستان زندگی می کند ، با شمارش اعداد دارد ، صحبت می کند.

این فهرست جامع نیست اما تفاوت های محسوسی است که میان شمارش آمریکائی و بریتانیایی در انگلیسی وجود دارد را نشان می دهد.

خواندن اعداد یکسان به ترتیب متوالی

بریتانیائی ها معمولاً اعداد متوالی را به صورت درشت با هم می خوانند در حالی که آمریکائی ها  این اعداد را جدا جدا می خوانند.

برای مثال فرض کنید می خواهید این سری اعداد را بخوانید  :

 

913333-4155
بریتانیائی نه یک سه تا سه ، چهار یک دو تا پنج Nine one triple three, four one double five U.K
آمریکائی نه یک سه سه سه ، چهار یک پنج پنج Nine one three three three, four one five five U.S

 

گروه بندی هزار تایی اعداد

یک نوع اعداد خاصی هستند که آمریکائی ها متفاوت از بریتانیائی ها می گویند. راحت تر است که با مثال ببینید:

2.400
بریتانیائی دو هزار و چهارصد Two thousand, four hundred U.K
آمریکائی بیست و چهار – صد Twenty- four hundred U.S

 

3.700
بریتانیائی سه هزار و هفتصد Three thousand , seven hundered U.K
آمریکائی سی و هفت – صد thirty- seven hundred U.S

 

9.800
بریتانیائی نه هزار و هشتصد Nine  thousand, eight hundred U.K
آمریکائی نود و هشت – صد Nine – eight hundred U.S

 

البته اگر بریتانیائی را هم در آمریکا استفاده کنید کسی فکر نمی کند که چیز عجیبی گفتنید.

به کار بردن و یا نبردن لفظ “And / و”

فکر کنید با دنباله ی طولانی از اعداد مواجه شده اید . چطور می خواهید از سد آن بگذرید؟

این یک رسم بریتانیائی است که درست قبل از آخرین اصطلاح عددی لفظ “And / و”  می آید در حالی که این سنت در انگلیسی آمریکائی وجود ندارد.

 

542
پانصد و چهل و دو Five hundred and forty-two U.K
Five hundred forty-two U.S

 

شمارش مسلط به انگلیسی نیازمند زمان و تلاش می باشد. سعی کنید در برابر گوناگونی خواندن اعداد منعطف باشید. موفق باشید.

 

با دوستات به راحتی و سریع انگلیسی حرف بزن

 

منبع نوشته: سایت fluentu

عاشق زبان انگلیسی هستم ، چندوقتیه که با تیکا همکاری میکنم و خوشحالم که میتونم در خدمتتون باشم و آموزش ها را با شما به اشتراک بذارم

1 comments On چطور به انگلیسی بشماریم؟! (بدون حفظ کردن همه ی اعداد)

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Sliding Sidebar