مروری بر روش‌های آموزش زبان انگلیسی

روش‌های متنوعی برای آموزش زبان انگلیسی مطرح شده‌اند که در 40 سال اخیر به سرعت در حال بهبود بوده‌اند. برای آشنایی بیشتر با این روش‌ها با ما همراه باشید.
هر یک از روش‌های آموزش زبان انگلیسی بر اساس درک خاصی از زبان انگلیسی یا فرآیند یادگیری زبان انگلیسی طراحی شده‌اند که غالباً از تکنیکهای خاصی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.
روش‌های کلاسیک آموزش زبان بر اساس زمان ارائه آنها عبارتند از:
1. Grammar Translation
این روش قدیمی‌ترین روش آموزش زبان می‌باشد که در آن بخش بزرگی از آموزش با ترجمه کردن مطالب به زبان هدف صورت می‌گیرد. زبان آموز باید قوانین گرامری و تعداد زیادی از کلمات را به خاطر بسپارد و هیچ تاکیدی بر آموزش صحبت کردن (Speaking) وجود ندارد.
2. Direct Method
آموزش زبان کاملا در زبان هدف (زبان مادری زبان‌آموز) صورت می‌گیرد و آموزنده حق استفاده از زبان مادری خود را ندارد. از قواعد گرامری کمتر استفاده می‌شود و تاکید این روش بر تلفظ و صحبت کردن است.
3. Audio-lingualism
اولین روش نوین آموزش زبان انگلیسی است. ایده و تئوری اصلی آن این است که یادگیری زبان یعنی بدست آوردن عادتها. در این روش تمرین بیشتری روی دیالوگهای مربوط به هر شرایطی وجود دارد.
4. Communicative Language Teaching (CLT)
روش استاندارد در بین متدهای نوین آموزش است که تمرکز اصلی آن روی ارتباط موثر بین زبان آموزان به ویژه در شرایط مختلف می‌باشد. بنابراین در این روش هدف بررسی کاربرد زبان انگلیسی در شرایطی نظیر دعوت کردن، خرید کردن، بیان اعتراضات و … می‌باشد.
5. Principled Eclecticism
در این روش تمرکز بر روی متد خاصی نیست و تلاش برای بدست آوردن بهترین متد برای هر فرد زبان آموز در قسمتهای مختلف آموزش زبان می‌باشد. یعنی متد مناسب برای آموزنده انتخاب می‌شود، نه اینکه در جستجوی آموزنده مناسب برای هر متد باشیم.

شکل 1 – نمودار زمانی روشهای آموزش زبان انگلیسی

2 comments On مروری بر روش‌های آموزش زبان انگلیسی

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Sliding Sidebar